пряка демокрация (direct democracy)

 
пряка демокрация (direct democracy)

 
Рейтинг: 3.00
(268)
ГЛАВНА (ново броене след 60 000:)
Връзки / LINKS
КОНТАКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Календар
Анкети
"Ф" като “фалшиво” / F like "fake"
Лични файлове
Музика
Изпрати картичка :)


Мирно кротко Публикации Галерия ХРОНИКА и ИСКАНИЯ Открит ФОРУМ

ХРОНИКА и ИСКАНИЯ / България

28 Януари 02, 17:13 / Автор: Сдружение "Гражданско участие"
Искане към Президента да сезира КСъд за тълкуване на Конституцията и отмяна на Закона за допитване до народа

До Президента на Република България

 

 

 

 

 

 

И С К А Н Е

 

 

 

от сдружение “Гражданско участие”, София /вх.№ 9401 / 28.01.2002/

 

 

 

 

 

 

Уважаеми господин Президент,

 

 

 

 

 

 

Член 5 от Закона за допитване до народа постановява, че с национален референдум не могат да се решават въпроси за допълнение и изменение на Конституцията; въпроси от компетенциите на Великото народно събрание,  въпроси на държавния бюджет и данъчното облагане, въпроси от компетенциите на съдебните органи, въпроси от компетенциите на Конституционния съд и други въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред.

 

 

 

 

 

 

Освен това същият закон не предвижда право на гражданите сами да свикват национални референдуми.

 

 

 

 

 

 

Конституцията на РБ постановява (чл.1, ал.2), че цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията - не “или чрез органите…”.  Правото на народа да осъществява цялата власт и непосредствено не е ограничено от конституцията.

 

 

 

 

 

 

Следователно посоченият по-горе текст от Закона за допитване до народа ограничава противоконституционно възможността и правото на народа като върховен суверен да осъществява цялата власт и непосредствено.

 

 

 

 

 

 

В частта, в която този текст произтича от други конституционни текстове, то те също противоречат на посочения конституционен текст и доколкото той (чл.1) е принципен и основополагаш за цялата конституция, са също противоконституционни.

 

 

 

 

 

 

В същия смисъл на конституционния принцип, формулиран в чл. 1, ал. 2 противоречи и отсъствието – както в Конституцията, така и в Закона за допитване на народа - на правото народът сам да се сезира за непосредствено упражняване на властта, т.е. да свиква национални референдуми.

 

 

 

 

 

 

Това че народът не осъществява постоянно сам и непосредствено цялата си власт, не означава, че той не може и няма право на това, вкл. и да се самосезира с такава цел.

 

 

 

 

 

 

На основание горното, Ви моля да сезирате Конституционния съд на Републиката с искане да  се произнесе за:

 

 

 

1.                              Установяване на противоконституционността на Закона за допитване до народа в посочения смисъл.

 

 

 

 

 

 

2.                              Даване задължително тълкуване на Конституцията по въпроса, дали чл.1 не имплицира правото на гражданите да изменят Конституцията с референдум и правото да свикват национален референдум.

 

 

 

 

 

 

София, 28 януари,  2002 г.

 

 

 

 

 

 

Сдружение “Гражданско участие”,

 

 

 

 

 

 

Председател: Мариана Иванова

 

 

 

 

 

 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1219