пряка демокрация (direct democracy)

 
пряка демокрация (direct democracy)

 
Рейтинг: 3.00
(268)
ГЛАВНА (ново броене след 60 000:)
Връзки / LINKS
КОНТАКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Календар
Анкети
"Ф" като “фалшиво” / F like "fake"
Лични файлове
Музика
Изпрати картичка :)


Мирно кротко Публикации Галерия ХРОНИКА и ИСКАНИЯ Открит ФОРУМ

ХРОНИКА и ИСКАНИЯ / България

10 Май 12, 19:54 / Автор: Мрежа за гражданско участие и пряка демокрация
Посланието на Глобалния протест на 12 май
На испански и английски - https://docs.google.com/file/d/16Y5RDS2RGSuO-w9q18i6umxJ6NGp6lwLtQ5fH5UaUthJPsjQwUaieXHPEedX/edit

Живеем в свят, контролиран от сили, които не са в състояние да осигурят свобода и достойнство на всички хора по света – свят, където ни се казва "няма алтернатива" на загубата на правата, постигнати с дълга и трудна борба от нашите предци.

Намираме се в един свят, където успехът се определя в противоположност на най-основни ценности на човечеството като солидарност и взаимна помощ. Нещо повече – всичко, което не служи на конкурентоспособността, егоизма и алчността, се обявява за нефункционално. Тази аморална идеология се засилва чрез монопола на доминиращите медии - инструменти, произвеждащи фалшив консенсус по една несправедлива и безперспективна система.

Но ние няма да мълчим! Събудихме се и се включихме във общата вълна - светлина и надежда към всяко кътче на света. От Тунис до площад Тахрир, Мадрид, Рейкявик, от Ню Йорк до Брюксел, хората се вдигат. В арабската пролет, в достойнството на Исландия, в гнева на 15M и Окупирай Уолстрийт. Заедно ние отхвърляме статуквото. Посланието на действията ни е ясно – "Достатъчно!" – това даде тласък към промени в световен мащаб.
Ето защо ние, жените и мъжете, жителите на тази планета, отново се обединяваме за да се чуе гласът ни на 12 май. По цял свят. Ние отхвърляме сегашното състояние на нашата планета и настояваме за други политики, служещи на общото благо.


Ние осъждаме сегашното разпределяне на икономически ресурси, спасяващо само едно тънко малцинство от бедност и несигурност. И оставящо на бъдещите поколения отровното наследство от екологическите престъпления на богатите и властимащите. Съществуващите “демократични” политически системи се изпразниха от смисъл и се поставиха в услуга на малцина, интересуващи се само от властта на корпорациите и финансовите институции, независимо от съдбата на планетата и нейните жители.

Заявяваме, че сегашната криза не е “естествен” инцидент. Тя е причинена от алчността на онези, които провалят света чрез една икономика, загубила истинския си смисъл. Вече не за управление на общото благо, а като идеология в услуга на финансовата власт, стремяща се да наложи мерки, задушаващи милиарди хора без искане на тяхното мнение. Те казват, че няма алтернатива. Те казват, че трябва да оставим бъдещето си в ръцете на същите експерти, които го разрушават.

Но тук и сега ние се завръщаме. Пробудихме се не да се оплакваме! Тук и сега, ние се целим в истинските причини за кризата: ТЕХНИТЕ политики и лъжи скрити зад празна риторика. Тук и сега ние предлагаме алтернативи, защото искаме да решим проблема, като същевременно вървим към по-демократичен свят. С думи прости, искаме свят, управляван от ценностите на свободата, равенството и братството – стара мечта на нашите предци, вдигнали се срещу потисничеството над предишните поколения по цялата планета! Искаме свят, където на всяка жена, мъж и дете е гарантирано правото на свободно лично и колективно щастие.

Изявленията по-долу не претендират да са от името на всеки в движенията за глобална промяне “Окупирай площадите”. Това е опит да се съберат изявленията, написани и подкрепяни на различни събирания по света.
Самият процес на писане на това изявление е поставен на консенсусна основа – отворен за всички с редовно обновяване на нашите международни платформи, също отворени за всички (като площаден mailing list, като седмичните глобални кръгли маси и международната Фейсбук група). Това беше дълъг процес, пълен с компромиси. Този текст е предложен на гражданските събрания по целия свят за обсъждане, промени и подкрепа.


Предстои процес на глобален разговор и това изявление е част от него – крачка напред в него. Ние не отправяме искания до правителства, корпорации или парламенти, които за някои от нас са нелегитимни, безотговорни или корумпирани. Ние се обръщаме към хората по света вътре и вън от нашите движения.
Ние искаме друг свят и такъв свят е възможен:

1. Икономиката трябва да служи на благденствието на всички хора в подкрепа и защита на околната среда, а не на частната печалба. Искаме система, където трудът се оценява по неговата социална полезност, а не според финансова или търговска печалба. Затова настояваме за:


• Безплатен и универсален достъп до здравеопазване, образование от начално до висше и жилище за всеки чрез съответни политики, насочени към това. Ние отхвърляме приватизирането на публичните услуги, както и използването на тези основни услуги за частна печалба.
• Пълното зачитане на правата на децата, включително безплатна грижа за всяко дете.
• Пенсионирането и пенсия такива, че да имаме достойнство във всички възрасти. Задължителен платен по болест и за празници.
• За всеки човек – достъп до адекватни доходи за препитание – работа или всеобщ гарантиран основен доход.
• Корпорациите да отговарят за своите действия. Корпоративните субсидии и данъчни облекчения да отпадат, ако компанията изнася работни места, намалява заплати, уврежда околната среда или правата на работниците.
• Освен хляб, ние искаме и рози. Всеки има право да се наслаждава на културата, на творческо и обогатявщо използване на свободното време за напредъка на човечеството. Ето защо искаме прогресивно намаляване на работното време без намаляване на доходите.
• Чрез устойчивото земеделие да се насърчава автономния избор на храна като гаранция за безопасност на храните за благото на всички. Това да включва неопределен мораториум върху производството и търговията с ГМО и незабавно намаляване използването на агрохимикали.
• Настояваме за политики, подчинени на разбирането, че нашите променящите се модели на живот са органично / екологични, не други. Тези политики да се основават на простото правило: човек да не нарушава равновесието на екосистемите заради печалба. Нарушенията на тази политика трябва да бъдат преследвани по цял свят като престъпления срещу околната среда с тежки санкции за осъдени лица.
• Политики, насърчаващи прехода от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници чрез солидни инвестиции за промяна моделите на производство.
• Настояваме за създаването на международни екологични стандарти, задължителни за държави, фирми, корпорации и частни лица. Унищожаването на природата (умишлено увреждане на околната среда, екосистемите, биологичното разнообразие) да бъде обявено за престъпление от най-голяма величина глобално.
2. За постигането на тези цели вярваме, че икономиката трябва да се управлява демократично на всички равнища – от местно до глобално. Хората трябва да получат демократичен контрол върху финансовите институции, транснационалните корпорации и техните лобита. За тази цел, настояваме за:
• Контрол и регулиране на финансовите спекулации чрез премахване на данъчните убежища, както и въвеждане данък върху финансовите сделки (FTT).
Докато съществуват МВФ, Световна банка и Базелския комитет за банково регулиране, те да бъдат радикално демократизирани и тяхно задължение от сега нататък да е подпомагането на икономическото развитие чрез демократично вземане на решения. Богатите правителства да нямат повече гласове защото са богати. Международните институции трябва да се водят от принципа, че всеки човек е равен на всеки друг – африканец, аржентинец, американец; грък или германец.


• Докато съществуват световната търговска система и Световната търговска организация, те да се подложат на радикални реформи и демократизация. Комерсиализацията на живота и ресурсите както и подбиването (дъмпинг) на заплатите и търговията между страните трябва да спре.
• Искаме демократичен контрол на глобалните публични ресурси, включващи природни ресурси и икономически институции от съществено значение за доброто икономическо управление.
Публични ресурси са: водата, енергията, въздухът, телекомуникациите и справедливата стабилна икономическа система. Във всички тези случаи, решенията трябва да се отчитат пред гражданите и да гарантират техните интереси, а не интересите на тънко малцинство от финансовия елит.
• Докато социалните неравенства съществуват, данъчно облагане на всички нива да следва принципа на солидарност. Онези, които имат повече, да допринасят повече за поддържане на публични услуги. Максималният доход трябва да бъде ограничен и да се въведе минимален доход за намаляване на драстичните социални разделения и техните социално-политически и икономически последици.
• Никакви повече пари за спасяване на банки. До колокото има дългове, следвайки примера на Еквадор и Исландия – искаме социален одит на дълговете, дължими от страните. Нелегитимен дълг, дължим на финансови институции, да не се плаща.
• Категорично прекратяване на фискалните икономии, ползващи малцинства и причиняващи големи страдания на мнозинството.
• Докато банките съществуват - разделяне на търговски и финансови банки за да няма банки "твърде големи за да фалират".
• Край на правната личност за корпорациите - компании не могат да се издигат до същото ниво на личностни права като хората. Публичната защита на работниците, гражданите и околната среда да е над защитата на частната собственост и инвестициите.


3. Политическите системи да станат до край демократични. Затова настояваме за пълна демократизация на международните институции и премахване правото на вето за няколко правителства. Искаме политическа система, реално представляваща разнообразието на нашите общества:
• Всички решения, засягащи цялото човечество да се вземат на демократични форуми като ООН Парламентарна асамблея с пряко участие или ООН народно събрание, а не богати клубове като Г-20 или Г-8.
• На всички равнища да се развие демокрация с колкото се може повече участие, вкл. пряка демокрация без представители.
• Докато ги има, избирателните системи да са възможно най-честни и представителни за избягване на отклонения , нарушаващи пропорционалността.
• Демократизиране управлението и достъпа до медиите (СМИ). Те трябва да служат за просвещаване на обществото, а не да фабрикуват фалшив консенсус по несправедливи политики.
• Демокрация в компаниите и корпорациите. Работниците, независимо от заплата или пол, да имат реална решаваща власт в компаниите и корпорациите, където работят. Да се насърчават кооперативните компании и корпорации, като истински демократични икономически институции.
• Никаква толерантност към корупцията в икономическата политика. Да спрем прекомерното влияние на големия бизнес в политиката – основна заплаха за истинска демокрация днес.
• Настояваме за пълна свобода на словото, на събранията и демонстрации както и прекратяване опитите да се цензурира Интернет.
• Настояваме за спазване правата на лична неприкосновеност във и вън от Интернет. Фирми и правителства да не се занимават с извличане на данни от мрежата.
• Разходите за военни цели са политически контрапродуктивни за напредъка на обществото. Настояваме за тяхното намаляване до минимум.
• Етническите, културни и сексуални малцинства да имат напълно признати граждански, културни, политически и икономически права.
• Някои от нас считат, че е нужна нова Всеобща декларация за правата на човека за 21 век, съдържаща повече права на участие и пряка демокрация. А докато действа сегашната декларация за правата на човека, тя да се прилага във всички богати и бедни страни.
Искаме правоприлагащи институции за спазване и санкции за нарушителите – като Световен наказателен съд на социални, икономически и екологични престъпления, извършени от правителства, компании и частни лица.
За всички нива на местно, национално, регионално и глобално да се разработят нови конституции с нови политически институции като в Исландия и някои страни от Латинска Америка. Справедливостта и законът трябва да работят за всички, иначе нито справедливостта е справедливост, нито законът е закон.
Това е Глобалната Пролет.
Ние ще сме там на 12 май и ще се борим, докато не победим. Ние сме хора, а не числа. Ние сме свободни жени и мъже. За Глобална пролет! За глобална демокрация и социална справедливост!
Излезте на улиците на 12 май!

На испански и английски -
 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1562