пряка демокрация (direct democracy)

 
пряка демокрация (direct democracy)

 
Рейтинг: 3.00
(268)
ГЛАВНА (ново броене след 60 000:)
Връзки / LINKS
КОНТАКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Календар
Анкети
"Ф" като “фалшиво” / F like "fake"
Лични файлове
Музика
Изпрати картичка :)


Мирно кротко Публикации Галерия ХРОНИКА и ИСКАНИЯ Открит ФОРУМ

ХРОНИКА и ИСКАНИЯ / България

19 Юни 08, 04:49 / Автор: Гражданско участие
Поредна подписка за право на референдум
Не го ли минахме този етап - на подписки и прошения, отиващи в кошчето ИМ?

На 18 юни в БТА се проведе кръгла маса  на тема “ДА ПОДКРЕПИМ ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ“, свикана от Болкан Асист и ГС “Справедливост” по повод и в подкрепа на внесения в НС проектозакон за даване право на гражданите да свикват референдуми и някои други форми на пряко (но необвързващо) участие на гражданите в държавното управление.

Не дойде нито един от депутатите вносители на проекта. Участваха голям брой представители на НПО, които подписаха Обръщение към гражданите, партиите и институциите за подкрепа. Впрочем към гражданите в Обръщението нямаше призив за подкрепа в конкретни форми, а се поиска такава само от партиите и институциите – т.е. нещата се сведоха до поредна подписка към управляващите, за което ред участници изразиха опасения, че няма да има нужния ефект. Направиха се множество забележки и допълнения към проекта и Обръщенито, напр. за електронно гласуване, право на отзоваване, призив на гражданите към самоорганизиране на мирен натиск. За съжаление Проектът и Обръщението не подлежаха на промени в тази дискусия, а се пуснаха за подписване в самото й начало.

Сдружение “Гражданско участие и пряка демокрация” от името и на Националната антикорупционна мрежа и центъра на НПО в Пловдив предложи свои допълнения към Обръщението, в което, впрочем, липсваше и искане за публично обсъждане на проектозакона, който би трябвало, според нас, да е открит за подобрения в една публична дискусия. Времето ще покаже, кой се бори за действителна гражданска активност и реално гражданско участие в управлението и кой произвежда симулации на такива с “включване” на гражданите като фигуранти в процеса. Защото очевидно е, че в неправителствения сектор функционира цяла и добре платена индустрия за симулиране на “гражданско общество” във форми безобидни и удобни за корумпираната власт, поробила страната ни. Надяваме се след предизвестения провал и на тази подписка инициаторите й да преминат към по-ефективни форми на граждански натиск, за което, впрочем, получихме принципното им съгласие.  

 

Текст на Обръщението с наши допълненията:

 

ДА ПОДКРЕПИМ ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Обръщение

към гражданите, политическите партии и народните представители

 

Обществото ни е разделено на политически „елит” и народ - ///на олигархия, обсебила властта в държавата и граждани, целенасочено отстранени от управлението на страната си. Демокрацията е фалшива – няма такава. Въведените демократични институции не произвеждат реална демокрация поради целенасочената икономическа,  медийна, оразователна и др. политики на омаломощаване, атомизиране и отстраняване на гражданите от реален контрол върху държавата.///

 

///Управляващият псевдо-елит се стреми…/// „Елитът” се стреми непрекъснато да запази и увеличи влиянието си чрез засилване ролята на държавата там, където тя може да гарантира запазването на властта.

В същото време там, където са необходими намеса и контрол за справяне с корупцията и престъпността, държавата липсва, поради интереса на „елита” да поддържа несигурност у гражданите.

Съдебната система е част от централизираната взаимообвързаност, защото магистратите се назначават от политическия „елит” или по-скоро са част от самия него. 

Така „елитът” изгражда система от зависимости. Система, в която човек се чувства безсилен да ги разкъса и да подобри живота си.  Затова и много хора напускат страната и търсят шанса си другаде.

По време на избори тези зависимости се превръщат в „организирано” гласуване, с което цикълът на манипулацията се затваря.

При създадената обществена ситуация //на икономически слаби и политически атомизирани граждани//, ние, подписалите това Обръщение //граждани// и неправителствени организации, считаме, че:

Е крайно време формите на  пряката демокрация да станат практика в България! ///Защото инструментите за пряка демокрация са необходимо условие за реалност на демокрацията в България.//

Правото на гражданите да инициират референдуми на местно и централно ниво  ще ограничи властта на „елита” и ще намали зависимостта на гражданите от него.

Правото на референдум и гражданска инициатива е възможност за гражданите да се противопоставят на лоши политически решения и да правят предложения за управленски актове и закони.

Правото да гласуват не само на избори, е възможност за гражданите пряко да очертаят пътищата за развитие на собствената им община и държава.

Пряката демокрация е начин да се осъществява реален граждански контрол, да се засили увереността на хората в способността им сами да определят бъдещето си.

Пряката демокрация ще помогне за преодоляване на съществуващите зависимости и за възвръщане на доверието към институциите!

Ние вярваме, че:

Демокрацията е възможна само при принципно и прозрачно управление и  действено гражданско общество.
Българските граждани
//могат и//
заслужават  да участват пряко във вземането на управленски решения. Необходимо е обаче управляващите да търсят, а не да отблъскват тяхната гражданска активност и отговорност!

Водени от тези мотиви, ние заявяваме, че:

Е назряла необходимостта на мястото на сега действащия, но неработещ Закон за допитване до народа да бъде приет Нов закон, който да регламентира прякото участие на гражданите в управлението!

В днешните условия всеки, който подкрепя идеята за разширяване на пряката демокрация, подкрепя шанса за  успешно развитие на българската общност!

 

Ето защо настояваме за:

·                   Въвеждане на правото на гражданите да насрочват национален референдум по своя инициатива и той да бъде задължителен, когато инициативата е подкрепена  от 150 000 избиратели.

 

·                   ///Референдуми да могат да се свикват по всички законодателни и конституционни въпроси, вкл. и за одобрение или отхвърляне на приети от НС закони преди или след влизането им в сила.

·                   Приетите с референдум по инициатива на гражданите решения да не могат да се ревизират освен с друг референдум.

·                   НС да може да приема законите, предложени  от гражданите за референдум и да предага свои алтернативи.

·                   Свободата на публичните обсъждания на закони, предожени от гражданите да се гарантира с формиране на широки гражданско-експертни форуми, съставени по жребий и граждански квоти в управлението на обществените медии, също формирани по жребий от широк кръг образовани граждани и специалисти.///

 

·                   Съществуващата в момента възможност гражданите да инициират местни референдуми да бъде подкрепена чрез намаляване на  броя на изискуемите в момента  подписите на   гласоподавателите  от 25% – на 5%.

·                   Гражданите да могат да инициират законодателни промени и решения на местно и национално ниво,

·                   Да отпадне съществуващото в момента изискване за задължителен минимум /кворум/ на участвалите в референдума, за да бъде признат за редовен и да се гарантира легитимност на неговите решенията, независимо от броя на гласувалите – както на парламентарни избори!

·                   //Самият закон за референдумите да се приеме с референдум след пълноценно и свободно публично обсъждане, гарантирано чрез гражданско участие в управлението му в обществените медии.//

 

Ние призоваваме:

Народните представители, без отлагане да извършат необходимите законодателни промени!

Всички политически партии да подкрепят прякото участие на гражданите в управлението на местно и национално ниво!

 

//Всички граждани, желаещи пряк контрол върху управлението да се самоорганизират извън партиите в ГРУПИ ЗА МАСОВИ ДЕМОНСТРАЦИИ, чрез които бързо да демонстрират волята си, когато управляващи и партии се правят, че не ги чуват.//

 

Гражданска инициатива Справедливост

Сдружение „Болкан Асист“

С допълнения предложени от сдружение “Гражданско участие и пряка демокрация”,  Национална коалиция за борба с корупцията и център на НПО, Пловдив

 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1066