пряка демокрация (direct democracy)

 
пряка демокрация (direct democracy)

 
Рейтинг: 3.00
(268)
ГЛАВНА (ново броене след 60 000:)
Връзки / LINKS
КОНТАКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Календар
Анкети
"Ф" като “фалшиво” / F like "fake"
Лични файлове
Музика
Изпрати картичка :)


Мирно кротко Публикации Галерия ХРОНИКА и ИСКАНИЯ Открит ФОРУМ

Анкети
1. Искам право да свикваме национални референдуми
Да и с не повече от 300 х. подписа
Въобще не искам такова право
Да, но с повече от 300 х. подписа
2. Искам гражданите пряко да избират всички прокурори
Да
Не
Не мога да преценя
3. Искам гражданите да избират пряко началниците на РПУ
Да
Не
4. Искам пряк избор на съдиите от гражданите
Да
Не
Не мога да преценя
5. Искам самоорганизиране в групи извън партиите за м
Да
Не
6. Искам подписване на гаранции за имуществена отговорност при неспазване на предизборни обещания
Да
Не
7. Искам право на новина в публ. медии с 1000 подписа
Да
Да с 2000 подпса
Да с 3000 подписа
Да с 5000 подписа
Не
8. Кое трябва да се пише с главна буква "гражданин" или "президент"?
"гражданин"
"президент"
9. Защо не излизате на демонстрации?
Исканията не са добри - неточи и/или непълни
Исканията са добри, но предлаганият начин за постигането им не е. (хубаво, но така няма да стане)
Страх ме е от полицейско насилие срещу демонстрацията
Страх ме е за работното ми място
Никое от горните, а само поради НЕУДОБНОТО ВРЕМЕ